Sektörler Personelini Kendi Yetiştiriyor

Sektörler Personelini Kendi Yetiştiriyor

Uzmanlaştıran Eğitim Programları Sunulmaktadır

Gelişen sanayi sektörleri her ne kadar ileri düzeyde çalışmalar yapsa da kaliteli ve nitelikli personelin az olması zamanla hem sektörün hem de şirketlerin gerilemesine neden olabilmektedir. Yüksek öğrenim programlarının belirli iş kolları için kişi yetiştirmesi bu açığın daha çok büyümesine neden olmaktadır. İhtiyaç duyulan kişilerin olmaması de pek çok şirket ve firmanın kendi elemanlarını yetiştirmesine neden olmaktadır. Bu şekilde bir çalışma ile şirket aradığı kriterlerdeki elemanı kendi bünyesinde yetiştirdiği gibi daha az bir maliyetle daha fazla kazanç da sağlayabilmektedir. İş dünyasında pek çok şirket ve firmanın tercih ettiği yol kendi elemanını yetiştirmesidir. Bu anlamda hem sektörel gelişmelerin takip edilebilmesi hem de sektör için gerekli kalitede kişilerin yer alabilmesi için gerekebiliyor. Bu anlamda sektörel çalışmaların yapıldığı alanlarda özel olarak hizmet vermek üzere hazır bulunan bu kişilerin hem bulundukları alanı iyi tanımaları hem de eğitimi bilimlerinde etkin olabilmeleri için de uzmanlaşması gerekebilmektedir. Bunun için yeterlilik sertifikasının verilebilmesi gerekir.

Her Sektör İçin Eğitim Programları Hazırlanıyor

Eğitim programları bu amaç için açılan kurumlarda sertifikalı programlar dahilinde verilebilmektedir. Bunun için gerekli olan MEB onayı da kurumlara sağlanabilmektedir. İş kollarında gerekli olan iş güvenliği, iş kanunları ya da eğitim bilimlerinde gerekli olan öğretim teknikleri, kişiye göre öğrenim düzeylerinin kavranması gibi farklı konular yer alabilmektedir. Pek çok kişinin katıldığı kurslar ülkemizde yeni başlayan bir bilinçlenmeyi de beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışmalarla iş alanında daha etkin ve kontrollü bir çalışma sistemi getirilebildiği gibi kendini geliştirmek isteyen kişiler için de fırsatlar sunulmuş oluyor. Daha kaliteli ve güvenilir personel ihtiyacını karşılamak için yapılan programlarla hem şirketlerin kendi bünyesinde personel yetiştirmesi daha kolay hale geliyor hem de daha az maliyet içeriyor. Bunun için hizmet veren kuruluşlarda hem iş kollarında güvenlik, iş yapısı gibi konular için eğitimler verilebilmekte hem de eğitim görevlilerinin kendilerini geliştirebileceği programlar sunulmaktadır. Verilen bu eğitimler istenen bölüme göre uzmanlaştırılmayı sağlayabilmektedir.

www.akademikplatform.com.tr