Kategori : Hukuk

Tazminat Hukuku Davalarında İspat Yükümlülüğü Nasıldır?

Tazminat Hukuku Davalarında İspat Yükümlülüğü Nasıldır?

Tazminat Hukuku Davası Hangi Sebepler ile Açılır?Tazminat hukuku davalarında ispat yükümlülüğü, dava açan tarafın yani davacının omuzlarına düşen önemli bir sorumluluktur. Davacı, iddia ettiği zararın varlığını ve bu zararın karşı tarafın kusurundan kaynaklandığını kanıtlamak zorundadır. İspat yükümlülüğü, somut deliller, tanıklar...

Şufa Davası Ne İçin Açılır?

Şufa Davası Ne İçin Açılır?

Şufa Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?Şufa davası bir kişinin başka bir kişi veya kuruluşa karşı yasal bir hak talebinde bulunma, dava açma hakkını ifade eden yasal bir terimdir. Bu hak genellikle bir mahkeme veya başka bir hükümet sistemi tarafından verilmekte...

Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hakları

Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hakları

Kadınlar, her toplumda önemli bir toplumsal grup olarak kabul edilmektedir. Çoğu toplumdaki erkeklerle karşılaştırıldığında, çok sıkıntılar yaşamaktadır. İnsan haklarının uygulanması, toplumsal cinsiyete dayalı ayrıma son verilmesi ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların en önemli unsurlarından biri,...

İnşaat Hukuku Davaları Nedir?

İnşaat Hukuku Davaları Nedir?

İnşaat Hukuku Davaları Süreleriİnşaat hukuku en karmaşık konulardan biridir. Çünkü bu gibi hukuk alanında detaylar diğerlerine göre daha fazladır. Bu nedenle inşaat alanında herhangi bir yasal zorlukla karşılaştığınızda, bu konu ile alakalı bilgilerinizin mutlaka yeterli olması gerekir. Bilgilerinizin tam manası...

Ticari Davalarda Yargılama Usulü Nasıldır?

Ticari Davalarda Yargılama Usulü Nasıldır?

Ticari davalar, ticaret mahkemesi olarak görev yapan özel mahkemelerce görülen davalardır. Türk Ticaret Kanunu (TTK), ticari davaların görülmesinde özel bir muhakeme usulü belirlemediğinden yargılama usulü bakımından diğer davalardan herhangi bir farkı yoktur. Ticari işlere uygulanacak olan hükümler ile adi işler...

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma Avukatı ile SüreçlerBoşanma avukatı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma süreçlerinde avukatlık hizmetleri veren kişilerdir. Genellikle boşanma süreçleri iki taraf açısından da manevi anlamda yıpratıcı süreçler olabilir. Bu yüzden de boşanma süreçlerinin daha kolay şekilde ilerlemesi açısından doğru ve alanında uzman...

Sözleşme İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Nedir?

Sözleşme İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Nedir?

Sözleşme İhlaliSözleşme ihlali, sözleşmenin tarafları arasında hukuki sorumluluk doğurur. Şahıslar, aralarında yapacakları sözleşmenin şartlarını belirleme konusunda serbest olup bunun tek sınırı kanunun emredici hükümlerine ve genel ahlak kurallarına aykırılıktır. Sözleşme unsurlarında bu tip hükümler, geçersiz olur. Bunun dışında kalan sözleşme...