Noter Yeminli Tercüme Nedir?

Noter Yeminli Tercüme Nedir?

Noter Onaylı Tercüme Hangi Hizmet Alanlarına Çözüm Sağlar

Noter yeminli tercüme kaynak dilden hedeflenen dile doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilerek hazırlanan resmi içerikli belgelerin usulüne uygun olarak noterde onaylanacak şekilde hazırlanmasıdır. Bu belgenin noterde onaylanması için yeminli tercümanın kaşesi ve diğer kaşelerle birlikte eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Ancak bu tercüme ve kaşe işlemlerini yapacak tercümanların noter zaptı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Noter zaptı bulunmayan tercümanların kaşeleri ve imzaları da geçersiz sayılır. Yeminli tercüme resmi anlamda son derece önem gerektiren bir hizmet alanı olup bu konuda çeviri yapan tercümanların alanında eğitimli, profesyonel ve ilgili terminolojiye hakim olmaları gerekir. Özellikle resmi belge ve evrakların hazırlanıp ilgili bakanlık ve kurumlara hedeflenen dilde çevrilip sunulduğu hizmet alanlarını kapsar. Evlilik cüzdanı, nüfuz cüzdanı, ihale evrakları, ruhsat, ehliyet, pasaport, patent başvuru, transkript, vekâletname ve şartname yeminli tercümesi başta olmak üzere diğer resmi evraklar da bu kapsam içinde ele alınır. Belgeler aslına uygun olarak kaynak dilden hedeflenen dile çevrilir ve ilgili kurumlara sunulur. İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça, başta olmak üzere farklı dilde çeviri hizmetlerinde sorunsuz ve profesyonel bir hizmet almak için ile iletişime geçebilirsiniz.

Yeminli Tercüme Noter ve Hizmet Fiyatları

Resmi evraklar için noter ve diğer resmi kurumların istediği ücretler yeminli tercüme hizmetlerine dahil değildir. Çeviri hizmeti hizmet aldığınız tercüme bürosu tarafından size bildirilirken noter işlemleri için istenen ücret noter tarafından bildirilir. Belgelerin yurtiçinde ve yurtdışında kullanım hakları için ayrı bir prosedür işler. Yurt dışına gidecek evraklar için apostil desteği istenebilir. Apostil tasdiki için belgelerin öncelikle noter tarafından onaylanması şarttır. Bu belgeler daha sonra ilgili bakanlık, valilik veya kaymakamlıklara sunulur ve bu kurumlarda apostil tasdik onayı alınır. Orijinal belgenin çevrildiği dilde doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ile noter tasdik onayları kolayca alınabilir. Bu süreçte Noter Yeminli Tercüme Bürosu tüm yasal süreci adım adım müşteri adına takip ederek işlemleri tamamlamaktadır.

www.lingustercume.com