İtalya Tarihi Nedir

İtalya Tarihi Nedir

İtalya Tarihinde Bilinmesi Gerekenler Nedir

İtalya’nın eski çağlarında yaşayan insanlar hakkında günümüzde çok az bilgi bulunmaktadır. Buna göre ise M.Ö. 500’lü yıllarda İtalya’da dört belirgin medeniyet mevcutları olmaktadır. Kuzey kentlerde ve orta bölgelerde Etrüskler, iç ve dağlık bölgelerde Romalıların da dahil oldukları birçok kabileler, napoli’den Sicilya’ya kadar olan bölgelerde de Rum azınlığı vardır. Aynı zamanda roma cumhuriyetinin kuruluş tarihleri geleneksel olarak M.Ö. 595 yıllarında kabul edilmektedir. Bu yıllar içerisinde son Roma kralının sürgün edildiği tarihler olmaktadır. Daha sonrasında ise kabileler arasında sürdürülen çatışmalardan faydalanan Roma, bağımsızlığını garanti altına alınmaktadır. İtalyanca dili genel olarak tarihi ve iş alanlarını temsil ettikleri için eğitimleri almak günümüzde her zaman önemli bir yere sahip olmaktadır.

İtalya Tarihinde Merak Edilenler

Bu noktada galyayı ve öteki eyaletleri kaybeden batı roma imparatorluğunun elinde yalnız İtalya kalmaktadır. Diğer bir yandan doğu imparatoru tarafından İtalya’yı yönetmekle görevlendirilince, dört yıl süren savaşların sonunda İtalya’ya hâkim oldular ve kralı İtalya’nın mutlak kralı oldu. Bu zaman ve dönemlerden sonrada papalık iktidarları giderek gelişmektedir. Buna göre 451 yılında kuzey İtalya, Avrupa Hunlarının istilasına uğradı. Buna göre roma istiladan Papa.2nın ricaları üzerine kurtuldu ve yaklaşık olarak 6. Yüzyılın sonlarına kadar siyasi olarak hâkimiyet papalığın elinde kalmaktadır. Diğer bir yandan 1494 ve 1559 yılları arasında İtalya’da siyasi zayıflama ve parçalanma savaşlara yol açtı. On ikinci ve ayrıca on üçüncü yüzyıllarda Cenova, Floransa, Venedik ve Milano gibi şehirler oldukça küçük ama birer güçlü devlet olarak ortaya ve karşıya çıktıktan sonra, İtalya ekonomisine egemen olmuşlardır. Bu aşamalardan sonra ise on beşinci yüzyılın başlarında Avrupa’da başlayan Rönesans’ın oldukça fazla etkileri ile İtalya’ya götürülmüştür. Bu asırların ortalarında İtalya toprakları üzerinde Osmanlı akınları başlamıştır ve Osmanlılar yaklaşık olarak 1480’li yıllarda Otranto’yu almışlardır. Bunların dışında eğer ki sizlerde kültür dili olan İtalyanca kursu eğitimlerini almak isterseniz eğer mutlaka konusunda uzman ve mutlaka deneyimli kurumlardan ve yerlerden gerekli bilgileri almanız gerekmektedir.

www.pianeta-italia.com