Araştırma Ödevi Nedir Nasıl Yapılmalıdır

Araştırma Ödevi Nedir Nasıl Yapılmalıdır

Araştırma Ödevlerinde Bilinmesi Gerekenler Nedir

Araştırma ödevleri sorun ve problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen veya tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek kısacası da karanlığa ışık tutma amaçları ile yapılan sistematik bir veri toplama ve değerlendirme süreci olmaktadır. Buna göre de dönem ödev kapakları ya da bitirme ödevi gibi isimler ile de anılan bütün araştırma ödevleri ise bir tür araştırma raporu olarak da düşünüle bilinmektedir. İyi bir araştırma ve aynı zamanda ise dönem ödevleri ise mutlaka doğru kaynaklara dayalı şekillerde yapılması gerekmektedir. Ödevlerin içeriklerinde ilk olarak anlaşılırlık, amaçlara uygunluk, etkililik olarak içeriklerin hazırlanması ve olması gerekli aşamaların başında yer alması gerekmektedir.Araştırma ödevlerinizin başarıları problemlerin elde edilen sonuçların anlaşılırlığına bağlı olmaktadır ve amaçlarınızın ise bu doğrultuda okuyucuların kafasını karıştırmak değil, onlara elde ettiğiniz sonuçları ulaştırmaktır. Bu nedenlerden dolayı da  ve ödevleri süslemeye kaçmadan basit bir dil ile kaleme alınması gerekmektedir. Fakat bunları yaparken de kullanacağınız kelimeleri ve cümleleri de özenle seçilmesi gerekmektedir.

Araştırma Yöntemleri Nasıl Olmalıdır

Özellikle de Türkçe’yi en doğru şekillerde kullanılmalara özen göstermeniz gerekmektedir. Bu araştırma ödevlerinizi mutlaka istenilen şekillerde belirlenen biçim kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.Ödevlerin içerikleri ise iyi bir literatür araştırmasına da dayanmalıdır ve araştırma konusu da bütün boyutları ile ele alınması gerekmektedir. Araştırma ödevlerinizin amaçlarına ulaşabilmesi için okuyucuların zihinlerinde aydınlatıcı bir iz bırakması gerekmektedir. Araştırma ödevlerinin hazırlanmasında ise yaygın olarak iki yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu yöntemler ise ikincil kaynak araştırması ve birincil kaynak araştırması olmaktadır. Ödev kapakları içerikleri, bilgi kaynaklarının ve diğer gerekli olan bütün bilgileri doğru kaynaklara dayalı şekillerde olması gerekmektedir. İkincil kaynak araştırmasında genellikle başka amaçlarla toplanmış veri ve bilgiler araştırma sonucunda cevaplamak için bir araya getirilir, özetlenir, analizleri yapılır ve değerlendirilmeleri yapılmalıdır. Bu veri bilgileri ise, kitaplar, süreli yayınlar, tezler, başvuru eserleri, resmi yayınlar ve özel belgelerden elde edilebilir. Birincil kaynak araştırmalarında ise, veriler ve bilgiler bizzat araştırmacı tarafından gözlem, deney, anketler ve görüşme teknikleri ile toplanmalıdır.

www.egitimzili.com