Elektrik Kontrolleri ve Ölçümler İçin Periyodik Muayene

Elektrik Kontrolleri ve Ölçümler İçin Periyodik Muayene

Pano Uygunluk Kontrolü Nedir?

Elektrik kontrolleri ve ölçümleri elektrik teknikerleri tarafından yapılır. İşletmenin tüm elektrik tesisatları düzenli ve belli bir periyot içinde takip edilir. Eğer herhangi bir kaçak veya sorun varsa bu sorunu önceden gidermek hem iş yeri, hem çalışan hem de mal güvenliği açısından büyük önem taşır. Topraklama tesisatı, paratoner tesisatı, akümülatör ve transformatör kontrolleri yapılan tesisatlarda uygunluk ve kullanım için gerekli belgeler raporda yer almalıdır.

Elektrik Pano Periyodik Kontrollerini Kimler Yaptır Malı?

Panolar elektrik tesisatlarının takip edildiği ve yönetildiği ekipmanlardır. Panoların fiziki ve mekanik gövdesinin yasada yer alan kurallara uygun olması gerekir. Kablo ve iletkenlerin kontrolleri de bu pano üzerinden sağlanır. Pano içerisinde yapılacak ölçümler ise tamamı ile teknik bilgi gerektirir. Bina ve iş yerlerinde düzenli olarak yapılması gereken bu kontroller için periyodik kontrol İzmir güvenli hizmet olanakları sunmaktadır. Yeni yapılan binalar, işletmeler ve uzun yıllardır elektrik panosu kullanılan tüm yapılarda elektrik panosu periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bu kontroller işletmelerde sürekli ve sorunsuz enerji akışı için son derece önemlidir. Yani kontroller yalnızca yaşanabilecek kazalar için uygulanmakta ve kaliteli enerji üretimi sağlanmaktadır. Elektrik kontaklarından çıkan yangın olayları tamamı ile bu kontrollerin yapılmamasına bağlı olarak gerçekleşmektedir.