2014 İstanbul Taksi Piyasasına Genel Bakış

2014 İstanbul Taksi Piyasasına Genel Bakış

Ticari Taksi Piyasası

Ticari taksi piyasası üzerine genel değerlendirmeler son zamanlarda ve aynı zamanda günümüzde en çok merak edilen konulardan bir tanesi olmaktadır. Buna göre birçok sektörde olduğu gibi hükümet ve firmalar piyasaya girişleri kısıtlarlar. Piyasaya giriş kısıtlamaları ile hükümetler arasında suni kıtlıklara neden olurlar ve müşteriler için fiyatları yükseltmeye başlarlar. Bu giderek yükselmeye başlayan fiyatlar, müşterilerden, piyasadaki firmalara bir servet transferi anlamına gelmektedir. Bu durumlarda böyle bir uygulama ile hükümet, piyasada rekabet olması durumlarında ve aşamasında herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir kısım hakları, sadece ayrıcalıklı olarak birkaç firma veya kişilere sağlamış olurlar.

Taksi Plakası Tahdidi

Son zamanlarda giriş ve çıkışların kısıtlanmaya başladığı piyasalarda, bu durumların doğal sonuçları olarak, rant arama ve elde edilen bu rantların korunması faaliyetleri giderek ortaya çıkmaya başlayacaktır. Toplum bazında ise refahın azalmasına yol açan bu faaliyetler, ekonomik gelişmelerin önünde de bir engel teşkil etmektedir. Buna göre bütün girişimciler bu rant imkanlarından en iyi şekillerde faydalanmaya çalışacaklardır. Bütün kaynaklarını, üretimini artırmak veya yenilikleri piyasaya sunmak için kullanmak yerine, bürokratları ve siyasileri etkilemek için kullanacaklardır. Firmalar arasında bu yönlerde rekabet, kaynaklarının bu rant miktarları kadar harcanmasına yol açmaya başlayacaktır. Bazı şehirlerde hükümetler, piyasasında ki plaka sayılarında limit koymaktadırlar. Bu noktada taksilerin piyasasına giriş daha çok, her bir piyasada mevcut olan bir lisans alma zorunluluğu ile ve daha sonra da bu lisans sayılarına bir limit koyma ile sınırlandırılmaları yapılmaktadır. Günümüzde çoğu zamanlarda taksiler, plakayı, piyasadaki mevcut sahiplerinde almak zorunda kaldıklarından dolayı piyasaya girememektedir. Bunun nedeni ise ve sonuç olarak da taksi plakalarının gerçek olan sahipleri ellerinde ki plakalar için yüksek fiyatlar istemelerinden kaynaklı olmaktadır. Giriş engellerinin bu tür etki ve sonuçlar dâhilinde somut olarak göreceğimiz piyasanın en tipik örneklerinden bir tanesi İstanbul ticari taksi piyasası ve bu piyasa üzerine uygulanan plaka tahdidi uygulaması sağlanmaktadır. Suni olarak giriş kısıtlaması taksi plakası sahiplerine bir servet transferi sağlasa da toplum açısından bir refah kaybına yol açtığını görmek mümkün olmaktadır.

www.taksiborsa.com