Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar

Gayrimenkullerle ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu uyuşmazlıkların hukuk çerçevesinde düzenlenmesi için açılan davalar gayrimenkul hukukunun kapsamı içinde yer alır. Gayrimenkul hukuku, taşınmazlarla ilgili mevzuatları kapsayan ve sorunların bu mevzuatlara uygun çözülmesini sağlayan hukuk dalıdır. Taşınmazlarla ilgili sorunlarınızı hukuk kapsamında çözüme kavuşturmak için https://www.latifcembaran.com/gayrimenkul-avukati.html sayfayı ziyaret ederek dava açmak için hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku Çerçevesinde Görülen Dava Türleri

Gayrimenkul hukuku, bina, arsa, arazi, tarla, apartman, konut, ev vb. taşınmazlarla ilgili düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalı olup taşınmazlarla ilgili problemlerin yasalar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını sağlar. Taşınmaz mallarla ilgili pek çok farklı konuda dava açılıyor olması gayrimenkul hukukunun diğer hukuk dalları ile birlikte hareket etmesine neden olur. Birçok gayrimenkul davası başka bir hukuk dalının da konusu haline gelebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında gayrimenkul hukukuyla başka hukuk dalları birbirleri ile iç içe geçebilmekte ve davalar bu şekilde görülmektedir. Her hukuk dalı kendisi ile ilgili mevzuatlara uygun şekilde kişiler arasındaki, kişiler ve kurumlar arasındaki ya da kurumlarla kurumlar arasındaki sorunlara çözüm getirir. Gayrimenkul hukuku da taşınmazlarla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesini sağlar. Bu kapsamda açılan tapu tesis, tapu iptal, tapu tescil, izaley-i şuyu davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira davaları gayrimenkul hukukunun yasaları çerçevesinde görülür. Gayrimenkul davaları arasında en fazla açılan dava türü tapu davalarıdır. Tapunun tesisi, tescili ya da iptali amacı ile dava açılabilir. Kira davaları da sıkça açılan dava türlerindendir. Bu dava kiracı tarafından açılabileceği gibi ev sahibi tarafından da açılabilir. Evin tahliye edilmesi, kiranın ödenmemesi gibi uyuşmazlıklar nedeniyle açılabilir. Kira bedeli davaları kira sözleşmesinde belirtilenden fazla artış yapıldığı durumlarda açılır. Konutun tahliyesi için açılan davalar ile kira bedeli davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için www.latifcembaran.com safyayı ziyaret edebilirsiniz.