Ayrılıklarda Boşanma Süreci

Ayrılıklarda Boşanma Süreci

Eşler ayrılık yaşanılan anlaşmazlıklar ve evliliğin devamlılığını etkileyen birtakım nedenlerden ötürü resmi olarak da evliliklerinin bitmesine karar verebilmektedirler. Evlilik ne kadar resmi ve olağan bir süreçse ayrılık boşanma da o kadar olağan bir süreçtir. Bu ayrılık zamanı zarfında kişiler boşanma gerçekleşinceye değin psikolojik olarak ve maddi anlamda da yıpranabilmektedirler. Bu süreci kısaltmak ve eşlerin bilinçli hareket etmeleri halinde birbirleri ile bu ayrılığı anlaşmalı boşanma yolu ile resmileştirmeye gidebilmektedirler. Taraflar bu ayrılık için mutlaka en az bir yıldır evli olmaları şartını taşımış olmalı olduklarını bilmelidirler. Tarafların bu beyanı doğrultusunda noterden vekaletlerini resmi olarak verdikleri boşanma avukatı ile dava dilekçelerini verebilir ve boşanma sürecini resmi olarak başlatabilmektedirler.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Kısaltır

Boşanma davlarının kısa sürmesi ayrılığa karar vermiş her iki taraf için avantajlıdır. Evliliklerine devam edemeyeceklerini düşünen çiftler bu doğrultudaki kararlarını anlaşarak alır ve kısa süre içinde tek bir celsede anlaşmalı olarak boşanabilirler. Eşler avukatları olsa dahi muhakkak anlaşmalı boşama prosedürleri gereği mahkemede hakim karşısında bulunmaları gerekmektedir. Zira Adana boşanma avukatı tarafından hazırlanmış olan ve tarafların imzaladığı protokolün mahkemede yüzlerine okunması ve kabul edilip edilmediğinin sorulması gerekmektedir. Kabul edilmesinin ardından gerekçeli karar yazılmaktadır. Bu kararın ardından hakimin çiftleri boşamasının ardından çiftler nüfus müdürlüklerine giderek yapılan hukuki değişikliğin gereği olarak resmi işlemleri uygulatmalıdırlar. Daha detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.