Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Boşanma, kanuna uygun bir şekilde evlenmiş eşlerin kanunda yazılı sebeplerden bir mahkeme başvurarak evlendirmeyi sonlandırmasıdır. Kanunda boşanmanın genel ve özel sebepleri olabilir, anlaşmalı boşanma türü genel sebeplerin alt nedenlerinden biridir. Büromuza başvurarak uzman avukatlarımızdan boşanma süreci hakkında diğer tüm merak ettiğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. 

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nedir?

 Evlilik bir yıldan az ise tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir. Taraflar bu durumda boşanma sebeplerine dayanarak boşanabilir.

 Eşlerden herhangi birinin başvurması yeterlidir. 

 Tarafların her ikisi de aile avukatlarımız tarafından savunulsalar da anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki kesin tutumlarını göstermeleri şarttır. 

 Boşanmanın mali yanlarından kasıtla tazminat ve nafaka gibi konular bulunmaktadır. Tarafların bu hususlarda bir anlaşma gerçekleştirmesi gerekmektedir eğer ki gerçekleşmez ise avukatlarımızdan yardım alabilirler. Eşlerin ortak çocukları var ise velayeti konusunda kesinlikle anlaşmaları gerekmektedir. Hiçbir tereddüt olmadan hâkimin de tüm bu anlaşmaları uygun bulması gerekir. Hâkim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerin tümünün anlaşmalı boşanma dilekçesini inceleyip kabulü hâlinde boşanma özgürlüğüne sahiptirler.

İlk duruşma gününün verilebilmesinin ardından 2-3 aylık süreleri bulmaktadır. Ancak davanın görüleceği Mahkemeye öne alım dilekçesi sunmak sure ile bu süreler minimuma indirilebilir bazen 7-15 gün arasında dahi boşanma gerçekleşebilir.