Trafik Sigortası

Trafik Sigortası
TRAFİK SİGORTASININ ÖDEME YAPMADIĞI DURUMLARHalk arasında “Kasko” olarak tanımlanan trafik sigortası, aracınızı güvence altına almaktadır. Fakat bazı durumlarda sigorta ödeme yapmamaktadır. Bu durumlar ise şunlardır; *Ülkede resmi olarak savaş ilan edilmiş olsun ya da olmasın, istila, çarpışma, olağanüstü hal, ihtilal ve askeri hareketler gibi durumlar nedeniyle araçta meydana gelebilecek hasarlar, *Nükleer kaynaklı hasarlarda, herhangi bir nükleer yakıttan ya da nükleer atıktan kaynaklı radyoaktivite bulaşmalarının neden olabileceği zararlar, *Kamusal otorite tarafından çekilme durumu hariç olmak üzere, araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelebilecek kazalar, *Sigorta poliçesinde belirtilen aracın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine gore, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelebilecek hasarlar, *Taşıtı kullanan kişinin, Karayolları Trafik Kanunu hükmünce yasaklanan seviyede alkol almasından ya da uyuşturucu madde kullanmasından kaynaklı meydana gelebilecek hasarlar, *Araca, sigortalı ya da fiillerinden sorumlu bulunduğu kişiler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasıtlı olarak verilen hasarlar, bu kişiler tarafından aracın kaçırılması ya da çalınması, *Bakımsızlık nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar, yağ, su, donma, çürüme gibi konuların ihmalinden doğabilecek zararlar, *Sigortanın kapsamına giren herhangi bir olaydan kaynaklanmadığı sürece, aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen arızalar, kırılma ve bozulmalar, *Taşıtı kullananın kendi iradesiyle girip çıktığı, tarifeli ve ruhsatlı sefer yapan gemi, tren, ya da karayolunda ve havada taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlar sigorta kapsamına girmemekte ve trafik sigortası bu gibi durumlarda ödeme yapmamaktadır.