Tortu Ayırıcı Nasıl Kullanılmalıdır?

Tortu Ayırıcı Nasıl Kullanılmalıdır?

Tortu Ayırıcı

Tortu ayırıcı, mekanik tesisatlarda ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan pislik ayırmaya yarayan cihazlardır. Bu cihazlar tortu, çamur, pisliklerin tesisatlarından ayrılmasını ve drenaja atılmasını sağlar. Bu şekilde tesisatlarda pisliklerin sebep olduğu korozyon ve ısı aktarımında yaşanan zorlukların ve verimde düşüklük durumlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bununla birlikte sürekli bakım gereksinimleri artar ve korozyon durumları söz konusu olur. Isıtma tesisatlarında ve plastik boru kullanılan tesisatlarda oksijen difüzyonu nedeniyle korozyona bağlı olarak tortu oluşumu görülür. Bu nedenle tortu ayırıcı kullanımı önemlidir. https://www.vefaheat.com/separatorler/paket-hava-tortu-ayirici/ sitesinden tortu ayırıcı hizmeti alabilirsiniz. Tesisatlarda tortu, pislik, çamur oluşumu, sıcaklıkların aşırı artmasına ve sistemlerin sesli bir şekilde çalışmasına neden olur. Bunun yanında sistemlerde korozyon durumları yaşanmasına da etki eder. Bu nedenle kazanlarda oluşabilecek zarar ve arıza durumları garanti dışındadır. Tortu ayırıcı kullanımı bu açıdan son derece önemlidir.

Tortu Ayırıcı Nasıl Çalışır?

Tortu ayırıcı pislik ve çamurların uzaklaştırılması için kazanların montajı ile devreye alınması işleminden önce tesisatların doğru bir şekilde yıkanması büyük önem taşır. Tesisatlarda korozyon oluşumunun engellenmesi için tortunun tesisattan efektif bir şekilde ayrılabilmesi için kazanların çıkış bölümünde hava ayırıcı bulunmalıdır. Kazan dönüş kısmında ise tortu ayırıcı bulunması gerekir. Bu sayede üç yollu vana ile pompa önünde ayrıca tortu ayırıcı kullanımına gerek kalmaz. Tortu ayırıcı periyodik olarak açılarak içerisinde bulunan tortu ve pisliklerin temizlenmesi gerekir. Klasik yapıdaki tortu ayırıcıların da düzenli bir şekilde temizlenmesi son derece önemlidir. Su hacminin yüksek olduğu büyük tesisat yapılarında özel hava ayırıcılar ile tortu ayırıcıların kullanılması büyük önem taşır. Isıtma ve soğutma tesisatlarında su içerisindeki tortu ve pislikler arıza durumlarına neden olur. Bunun yanında motorlu vana ve diğer armatürlerde de aşınma ve verim düşüklüğü gibi durumlar söz konusu olabilir.