Tattoo

Tattoo
TATTOO VE ANLAMLARILEOPAR: Acımasızlık, yiğitlik ve atılganlık sembolü KARTAL: Ruh, kudret, asalet ve yükselmenin sembolü. ORKİDE: Feminen bir sembol, güzellik ve sükûneti sembolize eder. GEYİK: Adalet ve gücün sembolüdür. ÖRÜMCEK: Kaderin ağlarını ören figür, gizlilik ve titizlik sembolü. ANKA KUŞU: Ölümsüzlük sembolüdür. AKREP: Şiddet, nefret, kin ve intikamı temsil eder, aynı zamanda burç sembolüdür. BAYKUŞ: Bilgelik ve asaleti sembolize eder. ÇİÇEK: Feminen bir semboldür ve hassasiyeti simgeler. KABLUMBAĞA: Uzun ve huzurlu bir ömrün sembolüdür. SİNCAP: Bolluğun ve bereketin sembolü. BUFFALO: Olağanüstü güç, dirençliliğin ve dayanıklılığın sembolü. AGACKAKAN: Büyülü gücün simgesi. TAVŞAN: Bereketi temsil eder. Hız ve gücü de simgeler. KIRLANGIÇ: İyi şans ve ümidi simgeler. KUĞU: Saflık, naiflik ve merhameti temsil eder. AT: Akıl, bilgelik, anlayış ve asaleti simgeler. FARE: Utangaçlığı ve çevikliği simgeler. MAYMUN: Görmedim duymadım bilmiyorum deyimini ve atikliği simgeler. PANTER: Şiddet, öfke, atılganlık ve acımasızlığı simgeler. ARI: Çalışkan olma durumu ve iç huzurun simgesidir. DOMUZ: Bereket simgesidir. FİL: Naiflik, şefkat ve ebediyetin sembolü. KÖPEK: Bağlılık, asalet ve sevgiyi simgeler. SAKSAĞAN: İyi şans anlamına gelir. KERTENKELE: Özveri, fedakârlık ve çabuk sinirlenmeyi temsil eder. KÖPEKBALIĞI: Zekâ, eziyet ve özgürlüğü temsil eder. KELEBEK: Güzellik, hassasiyet ve şıklığı temsil eder. KURT: Kahramanlık ve yiğitliği sembolize eder. KUZGUN: Bilgelik ve gizliliği sembolize eder ve aynı zamanda ölümü de simgeler. GÜVERCİN: Güzellik ve sevginin sembolüdür.