Süreç Haritalama

Süreç Haritalama

Süreci Oluşturan Temel Unsurlar Nelerdir?

Süreç haritalama işlemi temelde bir işe başlamadan önce tüm sürecin nasıl işleyeceğine dair görselleştirme aşamasını ifade etmektedir. Burada bir işin süreç içerisinde nasıl gerçekleştirilmekte olduğu gerçekçi bir şekilde yansıtılmaktadır. İş akışının gösterilmekte olduğu diyagramlar olarak da adlandırılan süreç haritalama işlemi pek çok alanda kullanılmaktadır. Çıktı olarak adlandırılan mal ve hizmete değer katan işlemlerin belirlenmesi sağlanır. Ayrıca bu işlem ile birlikte ekipteki iletişimin de güçlenmesi amaçlanmaktadır. Sizler de süreç haritalama için https://www.biligopex.com/events/surec-yonetimi-egitimi-cevrimici-ingilizce sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Süreç Haritalama Nerelerde Kullanılır?

İşletme ve kuruluşlarda süreci oluşturmakta olan dört temel unsur yer almaktadır. Bunlardan ilki girdilerdir. Müşterilerin talebine yönelik ihtiyacı karşılamakta olan tüm mal ve hizmetler girdi olarak adlandırılmaktadır. İkincisi ise tedarikçidir. Süreç içerisinde kaynak ve girdileri sağlamakta olan kuruluşlar yahut kişiler olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü olarak ise çıktıdan söz edilmektedir. Çıktı sürecin sonunda meydana gelmekte olan hizmet ve ürünlerin tamamını kapsamaktadır. İşletmeler için süreci oluşturan temel unsurlardan sonuncusu ise müşterilerdir. Müşteriler ise hizmet ve ürünleri alan kişi veya kurumlara verilen addır. Süreç haritalama özellikle işletmelerde mal ve hizmetin memnuniyetini arttırmayı da sağlamaktadır. Bu sayede işletmeler olumlu olarak etkilenmekte ve sorunsuz hizmet ve mal üretimi gerçekleştirmektedir. Süreç haritalama kullanım alanı oldukça geniştir. Ayrıca pek çok araçla kullanılabilmektedir. Değer akışı haritalama, zaman bazlı haritalama, spagetti diyagramı, fonksiyonel haritalama gibi diyagram türleri tercih edilmektedir. Bunlar arasından en çok kullanılmakta olanlar ise iş akış ve değer akış haritalama işlemleridir. Süreç haritalamada bir takım amaçlar da söz konusu olmaktadır. Bu amaçlardan ilki üretim sürecinde gerçekleştirilmekte olan eylemin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktır. İkincisi ise süreci etkileyen problemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.