Sosyal Medya

Sosyal Medya
SOSYAL MEDYASon günlerde hepimizin aşina olduğu bir terim haline gelen “Sosyal Medya” aslında hayatımıza bir çırpıda giren ama çok kolay kabul ettiğimiz bir olgu haline gelmiştir. İletişim biçimlerinin de çağın gösterdiği değişime ayak uydurmak zorunda olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde artık, sosyal medya olgusu sayesinde iletişim, zaman ve mekân sınırlaması olmadan tartışma ve paylaşımın esas olduğu bir hal almıştır. Sosyal medya insanların bilgi alışverişi yaptığı, yani; sorular sorup cevaplar aldığı interaktif bir mecradır. Bu mecra; aynı zamanda, kullanıcıların kendi ürettikleri içerik ve müşterilerin ürettiği medya gibi olguların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sosyal medya herkese ve her şeye açık bir ortam olarak bilgi akışını daha hızlı sağlamasıyla her geçen gün daha işlevsel hale gelmektedir. Bilgi akışının masrafsız ve daha hızlı olması bu mecranın en önemli özelliklerinden biridir. Kitlelere erişim açısından geleneksel medya araçlarını gölgede bırakması söz konusu olan sosyal medya, geleneksel medya araçlarına adapte edilmektedir. Artık televizyon ve radyo programları da sosyal medyadan faydalanmaktadırlar. Yani diyebiliriz ki, geleneksel medya varoluşunu sürdürebilmek ve çağı yakalayabilmek adına sosyal medyayı karşısına almak yerine, işbirliği sürecine gitmektedir. Değişimin kaçınılmaz olduğu iletişim konusunda, sosyal medya “yeni medya” olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni medya kavramı çok geçmeden içselleştirilip hayatımıza girmiştir bile. En yaygın kullanılan sosyal medya organlarından başlıcaları Facebook ve Twitter olarak gösterilmektedir. Çoğumuzun bildiği üzere, özellikle Facebook’a üye olan vatandaş sayımız dünya çapında ciddi bir rakam olarak belirtilmiştir.