Özel Sektör Ve Kamu Ayrımı

Özel Sektör Ve Kamu Ayrımı
Kişilerin tercihleri ve hayattan beklentileri farklıdır. Fakat hayat koşullarına uyum sağlama ve meslek seçimi çoğu kez kişilerin kendi tercihleri yönünde gelişmeyebilir. Sektörlerin negatif ve pozitif yanları, ekonomik, politik ve sosyal değişimlere göre farklılık gösterir. Kamu sektörü denilince birçok kişinin aklına bürokrasi gelmektedir. Ancak, bürokrasiye aldırmayanlar için bu sektör programlı bir yaşam vaat etmektedir. Mesainin başlama ve bitiş saati bellidir. Emekliliğinizin ya da yıllık izninizin tarihi de bellidir. Kamu çalışanları devletin güvendiği kişilerdir ve özel düzenlemelerle korunmaktadırlar. Eğer programlı ve bir yaşam arzusu içindeyseniz bu sektör sizin için uygundur. Özel sektör ile ilgili yaygın görüş ise; bu sektörün hiçbir prosedüre bağımlı kalmadan hareket etmesi ve yetenekli çalışanlara bu yeteneklerini sergilemeleri için imkân vermesidir. Potansiyelinizin fark edilip değerlendirilmesinin mümkün olduğu yegâne sektör olarak bilinir. Fakat bu sektörde işten çıkarılma koşulları kamu sektöründekinden daha basittir. Bu koşullar çalışanların geleceğini garanti altına almamaktadır. Eğer kapasitenize güveniyor ve risk almaktan çekinmiyorsanız, bu sektör için biçilmiş kaftansınız. Özel sektör ve kamu sektörlerinin yanında ele alabileceğimiz seçeneklerden biri de müteşebbislik; yani girişimciliktir. Ekonomi dilinde müteşebbis, üretim faktörlerini üretim sürecine dâhil eden kişidir. Girişimci, üretime yaptığı katkıdan kâr alır. Bu kimseler kendi olanaklarıyla tercih ettikleri alanlarda işlerini kurmaktadırlar. İmkânlar dâhilinde, işletmelerindeki tüm yapı ve birimlere vakıf olabilen kişiler başarı merdivenlerini hızla tırmanabilmektedirler.