Hangi Sektörlerde Endüstri Olmamalı

Hangi Sektörlerde Endüstri Olmamalı

ENDÜSTRİ NEDIR?

Endüstri, devamlı veya belli zamanlarda makine ve benzeri araçlar kullanılarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyetlerin dalına denilmektedir. Endüstri ülkemizde otomotiv sektörü, tekstil sektörü, inşaat sektörü, hammadde sektörü, gıda sektörü gibi birçok sektör olarak karşımıza çıkar. Endüstri üç sektör teorisine göre sektörlere sınıflandırılır. Ekstraktif, imalat ve hizmetler olarak üç başlıkta endüstriyi değerlendirebiliriz.

DOĞAL KAYNAKLAR VE ENDÜSTRİ

Endüstri, insan ihtiyaçlarının daha kısa bir sürede, daha çok insana ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir süreçtir. Bu süreçte insanların yarattıklarıyla, doğada var olan ürünlerin pekiştirilip, insanlara farklı bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Endüstrinin ana maddesi ve etkenleri çoğu zaman doğadan elde edilmektedir. Bu etkenlere örnek vermek gerekirse; rüzgâr gücü, doğal madenler, ağaçlar,su gibi örneklendirebiliriz. Her ne kadar endüstri her alanda insanoğlunun yaşam kalitesini yükseltmek ve insanoğlunun sürdürülebilirliğini arttırmak istese de, her alanda ve her sektörde endüstriyi kullanmak doğru olmayacaktır. Endüstrinin ana amacı sürdürülebilirlik ve devamlılıktır. İnsanoğlunun kendi devamlılığını sağlayabilmesi, isteklerine sonsuz bir şekilde cevap verebilmesini istemesi insanın endüstri olan bağımlılığını arttırmaktadır. Fakat endüstrinin yapı taşlarını, doğal kaynaklarımız oluşturduğu için ve doğal kaynakların sonsuz olmaması da endüstrinin amacıyla örtüşmemektedir. Bu yüzden endüstrileşmemesi gereken sektörlere gelirsek, ilk olarak su diyebiliriz. Çünkü su insanoğlunun en temel ihtiyacıdır. Her ne kadar su dünyamızda sonsuz gibi gözükse de bir sonu vardır ve eğer suyu endüstri sistemine sokarsak daha hızlı bir şekilde tüketilmesine sebep oluruz. Ayrıca doğal kaynak olan suyun pet şişelerde saklanmasının ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılmaktadır. Doğal kaynaklarin doğal olmayan ürünlerle elde edilmesi ve insanlığa sunulması da ayrı bir tezat yaratmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse suların pet şişelere konulması, barajların kurulup verimli toprakların yok edilmesi, ağaçların kesilip kağıt yapılması ve bu kağıtların geri dönüşüm bilincinin henüz toplumda oluşturulmamış olması ve benzeri örnekler verilebilinir. Endüstrileşme ile insanoğlu bu sürece etki eden ham madde olan doğal kaynakların bir sonunun olduğunu çözmüş ve doğal kaynakların sonsuzlaştırılabilme çabasına gitmektedir. Örnek vermek gerekirse de tüketmiş olduğumuz sebze ve meyvelere hormon katılarak daha büyük ve daha hızlı çoğalmalarını sağlanmaktadır. Ayrıca hayvan yemlerine katılan hormonlar da hayvanların daha hızlı büyüyüp gelişmelerine sebep olmaktadır. Bu iyi bir şeymiş gibi gözükse de, insan sağlığı için çok zararlıdır. Bu sebeple insanoğlu bu sektörlerde endüstri kullanarak kendi kafasına sıkmaktadır. Kısaca yukarıda bahsedilenlerin özetini geçmek gerekirse endüstride kullanılan doğal kaynaklarımızın ve insanoğlunun temel gıdası olan su gibi maddelerin endüstrileştirilmemesi gerekmektedir. Çünkü iyi bir yolda olduğumuzu düşünürken aslında sağlığımızla oynamaktayız.