Doküman Yönetimi Nedir?

Doküman Yönetimi Nedir?

Kuruluşların yönetimi için gerekli olan uygulamalardan bir tanesi de doküman yönetimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve belgelerin organize edilmesi firmalar açısından oldukça önemlidir. Sizlerde eski düzen yöntemlerden kurtulmak, teknolojiye ayak uydurmak ve işletmenizin gider kalemlerini düşürmek için https://www.g-gsoft.com.tr/tr/dokuman-yonetimi/ adresini ziyaret ederek firmamızdan destek alabilirsiniz. Sadece bu belgelerin düzenlenmesi değil, ayrıca fiziki olarak var olan evrakların da scanner yardımı ile tarama yapılarak dijital ortama aktarılması gerekmektedir. Gelen ve giden evrakların yönetimi de yine firmalar açısından elzemdir.

Doküman Yönetimi Nasıl Yapılır?

Aslına bakılırsa kağıt halindeki evrakların birbirinden bağımsız ve farklı taramam yöntemleri kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması, sayısallaştırılması, kanunlar ile öngörülen sürelerde saklanması, bu evrakların gizliliği sağlanarak, evrakları işleyecek olan personellere gizliliğin açılması, evrakların görüntülenmesi ile rapor haline getirilmesi gibi süreçleri doküman yönetimi kavramı karşılamaktadır. Son yıllarda ölçeği fark etmeksizin firmalar, özellikle mali kaygılardan dolayı bu yönetim sistemi hakkında araştırma yapmaktadır. Bürokrasi adı verilen kavram sadece siyasetle ilgili değildir. Aynı zamanda kırtasiyecilik anlamına gelen bu kavram sistemi hantallaştırmaktadır. İşletmeler yazılı evraklar için kağıt masrafı yapmakta, ayrıca evrakların bulunması için zaman harcanmaktadır. Bunun yanı sıra evrakların yanlış yerlere konulması ve birbirileri içine karışması ihtimali de vardır. Ülkemizde bilgisayarlı sisteme geçilmesi ile birlikte pek çok kurum ve kuruluş da kara düzen evrak tutmayı ortadan kaldırarak teknolojinin öngördüğü şekilde bir yönetim sistemi oluşturmuştur.