Drama Hayatınızın Provasıdır

Drama Hayatınızın Provasıdır

Drama Eğitimleri Kaç Yaş Aralıklarında Olmaktadır?

Drama eğitimi bilinmesi gerekmektedir ki hemen hemen bütün yaşlar arasında alınmaktadır. Bu noktada ise çocuklarda dört ila yedi yaşlarında, yedi ve dokuz yaşında, dokuz oniki yaş aralıklarında ve son olarak da yetişkinlerde ise on sekiz ve yirmi dokuz yaşlarında verilmektedir. Yetişkin yaşlarda ki kişilere bu eğitimler tiyatro bölümleri yetenek sınavlarında verilmektedir. Bunları incelemek gerekirse eğer; Tiyatro bölümlerinin oyunculuk yetenek sınavlarına en uygun şekillerde hazırlanan bu eğitim programları ve sınav aşamalarını tanıtmaya başladığında bu aşamalar için çalışmalar başlamaktadır. Öğrencilerde bulunması gereken temel eğitim oyunculuk aşamaları, bedenlerinin kullanımları, hareketleri, figür, doğaçlama, rollere en iyi şekillerde hazırlıkları, mimik hareketleri olmaktadır. Aynı zamanda ise, nefes alımları, ses ve konuşma şekilleri, vurgu ve bunların yanında da tonlama ve yine temrin çalışmaları olmaktadır. Yapılacak olan bir oyun metninden seçilen parçaların ve tiradın hazırlıkları, oyun okumaları yazarları ve aynı zamanda da dönemlerini en iyi şekillerde tanıma ve anlamalar yapılmaktadır. Bilinmesi gerekmektedir ki bu eğitimlerde genel amaç ise tiyatro tarihine dair genel bilgileri verilmektedir.

Drama Eğitimi ile Doğaçlama Çalışmaları

Derslerde yapılan doğaçlamalarda ise kişilerin bireysel özelliklerini ortaya çıkartan çalışmalar olmaktadır. Bu çalışmalarda da sezgilerin uyarılması, konulara en iyi şekilde yoğunlaşabilmesi, gözlem çalışmaları ve dikkatlerini konu üzerinde toplama çalışmaları yapılmaktadır. Bu noktada da doğaçlama hikâye oluşturabilme, karakterler, mekân ve zaman yaratabilme olmaktadır. Genel kültür aşamaları için de bazı hazırlıklar gerekmektedir. Tiyatro dersleri haftada yaklaşık olarak altı saat süren bir eğitim süreci olmaktadır. Bu eğitim süreçleri ise bazı yerlerde bazı farklılıklar göstermektedir. Bu noktada da tiyatro dersleri dışında, dans, ses, şan dersleri eğitimleri içlerinde bilinmesi gerekmektedir ki yer almaktadır. Aynı zamanda dans eğitimleri haftada yaklaşık olarak bir saat ya da daha fazla olabilmektedir, ses ve şan dersleri ise dans dersleri ile aynı olarak onlarda bir saat veya daha fazla olabilmektedir. Bu noktada ise sizlerde gerekli olan drama eğitimi ve tiyatro dersleri için bizler ile web sitesi adresimizden ya da iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

www.aktifdrama.com