SOME Siber Olaylara Müdahale Ekibi

SOME Siber Olaylara Müdahale Ekibi

Siber suçlarla mücadele için ülkeler idari yaptırımlar oluşturmakta, teknik önlemler almakla birlikte suçları ve suçluları cezasız bırakmamak için hukuki yaptırımlar hazırlamaktadır. Ülkemizde de çeşitli idari yaptırımlar ve cezalar ile siber güvenlik çalışmaları yürütülmektedir. Siber suçlarla ilgili olarak ülkemizde Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuş ve rapor, program, koordinasyon gibi önemli unsurların takibi ve kontrolü sağlanmaktadır. Özel kurum ve kuruluşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının ulusal siber güvenliğin sağlanabilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yayımlanmış olan plan, program ve usullere uyması esas alınmaktadır.

SOME Kategorileri Nelerdir?

Eylem planları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları içerisinde some oluşturulması uygun görülmüştür. Some iki türde işlenmektedir. Bunlar;

Kurumsal Some: Bakanlıklar, müstakil kamu kurumları ile kamu grupları içerisinde bilgi işleme sahip olanlar ile koordinasyon içerisindedir.

Sektörel Some: Enerji, finans sektörü, bankacılık, ulaştırma, kritik olan kamu hizmetleri, su yönetimi, elektronik haberleşme faaliyetinde bulunan sektörler ile koordinasyon içerisinde bulunmaktadır. Kritik sektörler için some kurulması oldukça önemli ve gereklidir.

SOME Görevleri Nelerdir?

Siber olaylardan önce gerekli teknik danışmanlık hizmetini ve yardımlarını sunan some kurum ve kuruluşları gerekli uyarıları yaparak ikaz ederler. Siber olayların yaşanması durumunda ve sonrasında ise kurum ve kuruluşlara gerekli desteği verirler. Bununla birlikte görevlerini sıralayacak olur isek;

  • Güncel saldırı tehditleri ve bu tehditlerin süreçleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak,
  • Bir kurum veyahut kuruluşa karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak ve tedbirli olmak,
  • Kurum ve kuruluşların bilgi güvenliğini sağlamak,
  • Sistemlere yapılabilecek olan olağanüstü durumlar için olay görüntüleyicisi kayıt sistemleri oluşturmak.

Bu hizmetleri alabilmek için internet sayfaları üzerindeki ilgili online adresleri ziyaret edebilirsiniz.