İçerik Yönetim Sistemi Nedir?

İçerik Yönetim Sistemi Nedir?

İçerik Yönetim Sisteminin Bileşenleri

Content Management System ya da CMS dijital içerik üretilmesini ve düzenlenmesini yönetmeye yarayan yazılım. Bir İçerik yönetim sistemi, genellikle doküman yönetimi, değer yönetimi ve kayıt tutma sistemlerinin birden fazla katılımcı tarafından işbirliği içinde kullanılmasını sağlar. İçerik yönetim sistemi (CMS), kullanıcıların bir web sitesinde dijital içerik oluşturmasını, yönetmesini ve yayınlamasını sağlayan bir uygulamadır. CMS'ler teknik bilgisi olmayan kullanıcıların kodlama bilmeden web içeriği düzenleyebilmesi, yayınlayabilmesi ve yönetebilmesi için grafik kullanıcı arabirimleri içerir.

İçerik Yönetim Sisteminin Temel Özellikleri

İçerik yönetim sistemleri kendi içinde iki ana bileşenden oluşmaktadır. İçerik yönetimi uygulaması (CMA): Kullanıcıların bir siteye içerik eklemelerini ve yönetmelerini sağlayan, kullanıcı odağında tasarlanmış sezgisel bir ara yüzdür. İçerik dağıtım uygulaması (CDA): Kodu bir araya getiren, web sitesi ziyaretçilerine sunan ve depolayan altyapısıdır. https://www.paperwork.com.tr/ sitesini inceleyerek içerik yönetimi sistemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. İçerik yönetim sistemlerini hali hazırda satın alabilirsiniz. Bu sistemlerin ne işe yaradığını bilmek size ne avantajlar sağlayacağını sorgulamanız oldukça olağandır. Kısaca değinecek olursak içerik yönetimi sistemleri;

  • Kullanıcı rolleri ve rol tabanlı içerik yönetimi; Kaynak rollerinde kullanıcıların belgeler, siteler veya şablonlar dahil hangi içeriği görüp neler yapabileceğine karar verirsiniz.
  • Dijital varlık yönetimi; İçerik Yönetim sistemleri tüm dijital varlıklarınızı web sitesi, pazarlama malzemeleri, e-posta kampanyaları, çevrimiçi mağazalar, ücretli arama ve bloglar gibi farklı pazarlama kanallarında kullanmak üzere yönetmeniz için güçlü olanaklar sunar
  • Bulutta içerik yönetme; Bizim çözümümüzde olduğu gibi, içerik yönetiminizi buluta taşıyarak içeriğinizi tek konumda merkezi hale getirmek ve bunlara her yerden erişilebilmesini sağlamak kritiktir.
  • İçerik iş birliği; Kuruluşunuzun tüm içeriği buluttayken kuruluşunuz içindeki ve dışındaki kimselerle iş birliği yapmak için varlıkları veya klasörleri paylaşmak kolaydır.