ANSYS PROGRAMI NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR?

ANSYS PROGRAMI NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR?

Ansys ile Bilgisayar Destekli Mühendislik

Simülasyonların ve analizlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan ansys programı genellikle mühendislik alanında kullanılan bir programdır. Analizi son derece karmaşık olan tek parçalı ve karmaşık geometrili cisimlerin küçük parçalara bölünerek analiz edilmesini sağlayan sistem, gibi firmalar aracılığı ile son derece profesyonel bir şekilde gerçekleşebiliyor. Isı transferinden yapısal analize kadar mühendislikle ilgili birçok işlemin tek noktadan yapılabilmesine olanak sağlayan program, farklı disiplinlerde çalışma olanağı sağlayarak iş süreçlerinin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Ansys Programı ile Tutarlı Sonuçlar

Bilgisayar destekli mühendislik programları arasında ilk sıralarda yer alan ansys nedir sorusunun yanıtı sonlu elemanlar yönetimindedir. Çünkü, bu program, sonlu elemanların yönetiminde kullanılır. Sonlu elemanların yönetiminde kullanılan ansys programı, sonlu sayıdaki programın analizi sonucunda elde edilen sonuçların birleştirilmesini sağlar. Bu sayede tutarlı ve tek bir analiz sonucunun elde edilmesi sağlanır. 1970’li yıllardan bu yana geliştirilen program, temel mühendislik dallarında sıklıkla kullanılır. Çeşitli mühendislik alanları için özel olarak üretilen farklı bileşenlere sahip olan sistemlerde sistemlerin analizi Mechanical ile yapılabilir.

Ansys ile Simülasyon Oluşturma

Bileşenlerin ve alt sistemlerin reel dünyadaki davranışlarının simüle edilmesine olanak tanıyan program, en düşük toleranslarda dahi etkili sonuç vermesi ile bilinir. Nesnelere uygulanan kuvvet sonrasında meydana gelen biçim farklılıklarını ve gerilim dağılımlarının simülasyonunun anlık olarak görüntülenmesini sağlayan sistem, mühendislik uygulamalarında ideal sonuçların alınmasını sağlar.