Ahşap Palet İmalatındaki  Temel Kriterler

Ahşap Palet İmalatındaki  Temel Kriterler

Ahşap Paletlerin Özellikleri

ahşap paletler,paketleme sitesinde kullanılan gereçler olarak nitelendirilmektedir. Ürünlerin depolanması taşınması alanda kullanılan ahşap paletler son zamanlarda taşıma sektöründe oldukça önemi artmıştır. Çevre dostu olan ahşap paletler hem ekonomik hem de sağlıklı olmasından dolayı gelişmiş ülkelerin sanayi sektöründe ayrı bir öneme sahiptir. Endüstriyel toplumlarda ihtiyaçtan  artması dolayısıyla ürünlerin depolanması nakliyesi ve istiflenmesi de önemli ölçüde artış göstermektedir. Globalleşen Dünyada ve Türkiye'de ürünlerin depolanması ,istiflenmesi ve nakliyesi rekabet açısından oldukça önem arz etmektedir .Ürünlerin depolanması ve istiflenmesi de bu rekabet yönüne paralel olarak talep artışına sebep olmaktadır. Bundan dolayı daha birçok firme ahşap palet  fiyatları nedeniyle ahşap paletleri tercih etmektedir .maliyetin az olması rekabet açısından firmalara avantaj sağlamaktadır ve ahşap aletlerin tekrardan kullanılması da maliyeti daha da düşürmektedir. Kullanılan ahşap paletlerin bazı kriterlere sahip olması gerekmektedir bu kriterler şu şekildedir: Ahşabın kalitesi dayanıklılığı  yoğunluğu ve çakılan çivinin zor ya da kolay tutulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Eğer ki ahşap kuruduktan sonra 640 kg/m3 ten  fazla ise ahşap palet   sektöründe kullanılmamalıdır.

İkinci El Ahşap Palet Kullanım Yerleri

ahşap paletler geri dönüşümü sağlanabilen malzemelerden yapılmaktadır .hammaddesi ağaç olduğundan dolayı kullanıldıktan sonra tekrardan palet olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca mobilya dekorasyonu, ev dekorasyonu gibi alanlarda da kullanımı bir hayli artmış durumdadır .tekrardan kullanımı mevcut olduğundan ötürü ahşap palet  fiyatları da uygun olduğu görülecektir. Kullanılan kerestenin  nem oranı % 15- 20  arasında olmalıdır .Bu oran kerestenin kuruduktan sonra çekilmesi ve taşıma sırasındaki ağırlığının çok fazla olmamasından dolayı son derece önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kesilen kereste herhangi bir  hasarlı  Içinde barındırmamalıdır .taşıma sırasında kırılma çatlama olma durumu ile  karşılaşılmaması açısından önemlidir. Ahşap palet yapımında kullanılan çiviler de önemlidir .palet sistemine uygun çivinin kullanılmaması sonucunda taşımacılık sırasında yine paletin açılma durumu ile karşılaşılması olabilmektedir. kullanılan malzemelerin   boyutu ahşap palet fiyatları ile doğru orantılıdır .yani ahşap paletlerin boyutu ile doğru orantılı bir şekilde keresteler kesilmelidir.

www.ozenpalet.com