Moda bilgileri

Moda bilgileri
MODA NEDİR?Yıllardan beri bu konu tartışılmakta ve en sonunda “Moda, insanın kendine yakışanı giymesidir” şeklinde uzlaşılmaktadır. Modanın sözlük anlamı ise; bir toplumda bir zaman dilimi içerisinde öne çıkan giyim tarzlarını ifade etmektedir ve sadece giyim kuşam değil genel davranışlar, sanat, mimari, edebiyat ve yemek gibi birçok konuyu da içine alan ve bir süre etkin olan toplumsal bir beğeniyi de anlatmak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe sözlükte ise moda kelimesi birkaç şekilde tanımlanmaktadır. Bu tanımlar: “Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik.” , “Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük.” , “Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan” şeklindedir. Bu tanımlardan yola çıkarak modanın ne olmadığına dair birtakım fikirler yürütebilmek mümkündür. Pek çok insan için moda denildiğinde akla kıyafet gelmektedir. Fakat moda kıyafettir demek oldukça yanlıştır. Çünkü moda diye tanımladığımız olgu; müzik, sanat, edebiyat, tiyatro, yemek, içki vb. bir sürü konuyu içinde barındırır. Moda pahalı hobilerle de doğru orantılı değildir. En pahalı giysiyi giyip, en pahalı yiyeceği tüketmek ve bunun moda olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Moda denilince çoğu kişinin aklına gelen giyinme konusunu ele alırsak; aslında önemli olan şık giyinmek de değildir. Günümüzde şıklık ve moda algısı da sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Rahat giyinmek, şık giyinmeye tercih edilir hale gelmiştir. Günlük hayatın stresi insanı rahatsız etmekte ve insanın kendine ayırdığı zamanında rahatlığı öncelik olarak görmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden insanların kendilerini rahat hissedebileceği kıyafetler, rahatsız ama şık diye tabir edilenlerden daha cazip hale gelmektedir.