Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Teknolojik gelişmeler, üretimi yapılan mal ve hizmetinin kalitesini de etkilemiştir. Ürün ve hizmet kalitesindeki artış, müşterilerin tercihlerini etkileyen faktör olmuş, aynı mal ve hizmeti üreten işletmeler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum yerli ve yabancı çeşitli kurum ve kuruluşlarca belirlenen kalite standartlarını ortaya çıkarmış, bu standartlar belli belgelerle müşterinin bilgisine sunulmuştur. Ulusal ve uluslararası pazarda iyi bir yere sahip olmak, mal ve hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen işletmeler iso 9001 gibi belgelere sahip olmak zorundadır. Her işletmenin hizmet verdiği sektöre göre farklılık gösteren bu belgeler ürün kalitesini ve sürecin standartlara göre yönetildiğini gösteren belgelerdir.

ISO 9001 Nedir

Uluslararası Standart Örgütü tarafından ilk olarak 1987 yılında hayata geçirilen iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesine olumlu etki göstermesinin yanı sıra rekabet gücünü artırması bakımından çok önemlidir. Sistem, ürün ve hizmetin tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarının kontrol edilmesini amaçlar. Bu amaçla ürünün üretiminde çeşitli prosedürler ve standartlar getirilmiştir. Kalite yönetim sistemi ile işletmelerin ürütim süreçleri yakından takip edilerek kontrol altına alınmakta, var olan eksikliklerin giderilmesi ve üretimin dünya standartlarından olması hedeflenmektedir. Bu sayede üretilen mal ya da verilen hizmetin müşteri beklentilerine cevap verecek özelliklere sahip olması sağlanmakta, kalite ön plana çıkmaktadır.