Gelişen Sanayileşme ile Birlikte Çevrenin Korunmasına Yönelik Ortaya Konulmuş ISO Standartlarının Önemi

Gelişen Sanayileşme ile Birlikte Çevrenin Korunmasına Yönelik Ortaya Konulmuş ISO Standartlarının Önemi

Ürünlerin Üretiminde Çevreye Olan Etkileri de En Az Kalite Sürecinin Denetimi Kadar Önemlidir

İşletmelerin üretim sürecindeki kalitelerinin ölçümünde kullanılan ISO 9001 Belgesi pek çoğumuz tarafından günlük hayatta ya da aldığımız ürünler de de karşımıza sıklıkla çıkan bir standarttır. Müşteri olarak üretim kalitesi önemli olduğu kadar günlük hayatta hemen farkına varamayacağımız ancak uzun vadede maliyeti yüksek sorunlara yol açacak bir etmen de üretim esnasında ortaya çıkan ürünlerin çevre ile olan ilişkisidir.

Sanayileşme İle Birlikte Ortaya Çıkan Çevre Sorunlarının Önüne Geçilmesi

Özellikle on dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren artan sanayileşme ile birlikte sanayi ürünleri artmış ve bununla birlikte dayanıklı tüketim malzemelerinin üretiminde de yükseliş gözlemlenmiştir. Bu tür ürünlerin üretimi esnasında dayanıklı malzemelerin korunumu için kullanılan ambalajlama, ürünü kullanan müşterilerin ürün kullanımı sonrası çöp olarak doğaya geri salınacak malzemeler olmasına sebep olmuştur. Ambalajlama gibi pek çok petrol temelli malzeme üretimi üretim sürecindeki ISO 9001 Belgesi sahibi olan firmaların çevreye karşı duyarlılıklarını vurgulayan ISO 14000 serisi Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesine sahip olmalarını da önemli kılmaktadır.

Çevre Denetimi İçin ISO 14000 ve Türevleri Belgelere Sahip Olunmalıdır

Tüm canlılar olarak ortak kullandığımız doğanın kirliliği geri dönüşü hemen hemen imkânsız ya da çok zor ve maliyetli bir süreci önümüze çıkartmaktadır. Bu nedenle bir ürün standardı olmasa da çevreye yönelik duyarlılıkları içeren çevre standardı olarak IS0 14000 Belgesi ve alt türevleri özellikle sanayileşmiş kuruluşlar için sahip olunması önemli belgelerdir.