Fair Play

Fair Play
NEDİR BU FAİR PLAY? Son zamanlarda, özellikle spor müsabakalarında sıkça duyduğumuz bu terimin dilimizdeki karşılığı “adil oyun” olup dürüst oyun, dürüst davranış anlamını taşımaktadır. Bu terimin tam anlamı ise etik üstü davranıştır. Etik davranış, her konuda kuralları saygı ve dürüstlükle uygulamak anlamına gelir. Kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamdaki insan ruhunun üstünlüğünü benimser. Sevgi, dostluk ve kardeşlik anlayışını vurgular. Fair Play teriminin kökeni aslında 15.yüzyıla dayanmaktadır. Şövalyelerin müsabakalarda centilmenlik dışı hareketleri “Foul Play” olarak tanımlanırken, “Fair Play” ise bunun tam zıttı olarak algılanmaktaydı. 16. yüzyılda ise William Shakespeare, bu terimi ilk defa oyunlarından birinde kullanmıştır. 18. yüzyılda, İngiltere’de, bu terim ilk defa spor literatürüne girmiştir. Daha sonra ise bu terim uluslar arası kullanıma girmiş ve deyimleşmiştir. Üstelik 20.yüzyılın sonlarında, bu terimi bir toplumsal eğitim sloganı olarak kullanan kurum ve kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Sporseverlerin algıladıkları Fair Play kavramı, sporcunun müsabakadaki tutumunu kapsar. Adil oyun; rakibe karşı gösterilen saygı, ona fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar vermeme gayretidir. Rakip; bir düşmandan ziyade, müsabakanın ortak bir parçasıdır ve taraflar müsabakaya eşit katkı sağlamaktadır. En çekişmeli mücadelede bile karşıdaki rakibin onuruna ve gururuna saygı duyulması söz konusudur. Müsabakada hileye ve şiddete başvurmamak, mağlubiyet halinde dahi rakibe saygı duymak, galibiyet halinde ise zaferi kötüye kullanmamaktır Adil Oyun.