Nehirlerimiz ve Irmaklarımız Ne Durumda?

Nehirlerimiz ve Irmaklarımız Ne Durumda?

Kirlenme Son Safhasına Geldi İnsanlar, hayvanlar ve tüm dünya için sular çok önemlidir. Tatlı su kaynakları dünyanın sadece %1 kadarını kaplamaktadır. Dünyanın çoğu su ile kaplı olsa da bizim kullandığımız su çok azdır. Bunları da değişik şekillerde kirleterek hayatımızı yaşanmaz bir duruma sokmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fabrika atıkları, kanal atıkları, evsel atıklar derken tüm atıklar nehirlerimizi ve yeraltı sularımızı zehirliyor. Yakında temiz su bulmakta ve kullanmakta zorluk çekeceğiz. Acil Su Politikası Geliştirilmelidir Dünyanın son savaşlarının su yüzünden olacağı her kesim tarafından kabul edilmiştir. Bu durum karşısında ülkemizin tutumu nedir? Her şey olup bittikten sonra çözüm aramak işe yaramayacaktır. Tüm bunlar için yeterli hazırlık ve tedbirimiz var mıdır? Ülkemizin acilen iyi bir su politikası hazırlaması ve hemen uygulamaya koyması gerekmektedir. Yoksa ileriki zamanlar çok geç olacaktır.