4 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nelerdir?

4 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nelerdir?

Oyun Nedir?


Çocuk, Türk Dil Kurumu içerisinde ne kadar bebeklik ile erginlik dönemi içerisindeki bireyler gibi kısa bir tanımla belirtilse de düşünceleriyle, davranış tarzıyla, hayata ve insanlara bakış açısıyla, dünyayı anlamlandırma şekliyle bundan çok daha fazlasıdır. Gelişiminin bir kısmını bebeklik dönemi dediğimiz dönem içerisinde ve annesinin yanında; bir kısmını ise okul öncesi dediğimiz dönemde yani 4-5 yaş arasını kapsayan örgün eğitim içerisinde sürdürür. Sürekli olarak devam eden ve bitmek bilmeyen bir eğitim içerisindedir. Doğduğu ilk andan itibaren çevreyi keşfederek bir eğitim içerisine girer. İleri ki zamanlarda ise okul ile çevresi arasında süregelen bir eğitim içerisinde yol alır. Bu yolda ise oyun her zaman onun can yoldaşı olma zorunluluğundadır. Oyun, hoş vakit geçirilmesine olanak tanıyan, bu olanağın içerisinde insanı kişisel bir zevk ile bütünleştiren ve genellikle belirli kurallar dahilinde bir bütün oluşturan eğlenceli etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bebeklik döneminden itibaren hayatımıza girmekle birlikte varlığı yetişkinliğe dek uzanmıştır. Buradan da fark edilebildiği gibi oyun, insanın olduğu her yerde karşımıza çıkabilmektedir.

Bir Etkinliğin Oyun Olabilmesi İçin Canlı Bir Varlık Dışında Nelere İhtiyaç Vardır?


Hayal gücü kavramı ile oyuncak kavramı burada karşımıza çıkmaktadır. Hayal gücü, kişiyi gerçeklik katmanın bir üst mertebesine çıkaran bir zihin etkisidir. Kişi, hayal gücü sayesinde yaptığı işlere yaratıcılık katar ve oynadığı oyunlarda sınırı bilinmez diyarlara kucak açar. Bir oyunun, oyun olabilmesi için hayal gücü ile bütünleşip farklı imgeler içerisine girmesi gerekir. Oyuncaklar ise çocukların tüm gelişim dönemleri süresince çocukların gelişimlerine katkı sağlayan, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkaran oyun malzemeleridir. Yaratıcılıklarını açığa çıkardığından dolayı da hayal gücünden ayrılamaz bir kavramdır. Bu iki kavram olmadığı takdirde canlı bir varlık olan insan, eğlenceli bir etkinlik olan oyunu istediği şekilde gerçekleştiremez.

Oyuncaklar Eğitici Olma İşlevi Taşır Mı?


Oyuncakların çoğunun eğitici olma işlevi olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bir çocuğun eline bir oyuncak verdiğinizde onu çoğu zaman arkadaşıyla paylaştığını ya da beraber oynamaya davet ettiğini görürüz. Bu eğitici olduğunun kanıtlarından ilki olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk, ilk olarak paylaşmayı öğrenir. Bunun dışında ellerine aldıkları oyuncakları kıran, parçalayan, birleştirmeye çalışan birçok çocuk görmek mümkündür. Bu sayede meraklarını giderme ve zihinsel açıdan gelişme imkanı bulurlar. Bu da oyuncakların eğitici olduğunun bir diğer kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyuncaklar sayesinde okul öncesinde eğitim gelişmektedir.

4 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nelerdir?


4 yaş çocuğu için özellikle okul öncesi eğitiminde kullanılan bloklar karşımıza çıkmaktadır. Bloklar çocukların yaratıcılığını güçlendirmek, geometrik şekilleri fark ederek yeni bir zihinsel gelişime açılmak açısından önemlidir. Bloklardan sonra karşımıza çıkan eğitici oyuncaklardan diğeri ise kartlardır. Bellek oyunu olarak adlandırılan bu kartlar sayesinde çocukların hafızalarını güçlendirme ve dikkatlerini ölçme durumu söz konusu olmaktadır. Bunların dışında bu yaşlarda sayıları öğrenme, renkleri fark etme durumu olduğundan renkleri öğrenme kartları da karşımıza çıkmaktadır.