Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?

Astroloji göksel cisimlerin, yani yıldızların ve gezegenlerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen ve tanımlar ortaya koyan bir bilim dalıdır. En eski bilimlerden olan Astroloji, bilimsel gözlemlere dayanır. Yüzyıllarca süren araştırmalar ciddi bir veri tabanı oluşmasına neden olmuştur. Astrolojiye göre kainattaki her şey birbirine bağlıdır. Güçlü sembollerin yorumlandığı Astroloji, çoğu zaman karmaşık bir görünüşe sahip durumları semboller yardımıyla açıklar. Sembollerle yorum yapma ve çıkarımlarda bulunma durumu diğer bilim dallarıyla da ilişki içinde olmayı gerektirir.

İnsan Karakterinde Astroloji Faktörü

Astroloji sayesinde, kişinin şanslı ya da şanssız olduğu dönemler belirlenebilir, gezegenlerin hareketleri ve bulundukları açıya göre yapılan yorumlarda o anki yönelişlerine dair açıklamalar veya uyarılarda bulunulabilir. Astroloji gelecekten bahsetmez. Kadere yönelik açıklamalarda bulunmaz. İnsan kaderine etki eden göksel tesirler olduğunda bahseder. Buna Yıldız Haritası da denilmektedir. Yıldız haritası göksel tesirler, yerel tesirler ve ülke, şehir gibi bir bütün içinde yorumlanır. İnsanların gelecekte ne gibi etkiler altında kalabileceklerine dair yorumlar yapar. Astrolojiye göre insanlar doğdukları anda karakteri oluşmaya başlar. Gökyüzünün o esnadaki durumu çocuğun karakterine yansır. Bu yorum için, doğum ayı, günü ve saati önem taşımaktadır.